Hlasy
Tří
Světů

Koncertní sezóna spolku Victoria Ensemble
Mezinárodní festival vokální hudby

Krása a síla lidského hlasu v klasické hudbě
na pomezí Středočeského kraje, Kraje Vysočina a Jihočeského kraje

koncertní cyklus spolku Victoria Ensemble
mezinárodní festival vokální hudby

Hlasy tří světů - logotyp

O nás

HLASY TŘÍ SVĚTŮ je název ucelené koncertní sezóny probíhající na pomezí tří krajů, pořádané spolkem Victoria Ensemble, z. s. Jak již napovídá samotný název, hlavními aktéry všech koncertů jsou lidské hlasy. Interpretují hudbu všech stylových období bez hranic, duchovní i světskou, s doprovodem hudebních nástrojů či bez nich, v ansámblech či sólově. Skrze profesionální produkci poukazujeme na sílu a možnosti lidského hlasu v klasické hudbě. Hudbou chceme propojovat, skrze hudbu chceme přinášet radost, při hudbě se chceme setkávat. Chceme sdílet její krásu, která nás přesahuje, tím nejniternějším projevem – zpěvem. Chceme dlouhodobě přinášet osvětu v podobě toho nejlepšího ze současné scény klasické hudby na místa, která rozhodně stojí za návštěvu. Za špičkovou produkcí už nemusíte do velkých měst! Nabízíme neotřelou dramaturgii a poutavou interpretaci. Boříme mýty o „vážné“ hudbě. Hledáme nové cesty k srdcím posluchačů moderní doby. 

Koncerty probíhají ve Středočeském kraji v okresech Benešov a Příbram, v západním cípu Kraje Vysočina a v severní části kraje Jihočeského. Od září do dubna je to cyklus koncertů staré hudby souboru Victoria Ensemble. V květnu se diváci mohou těšit na mezinárodní festival vokální hudby, kde je k vidění a slyšení mnoho dalších renomovaných interpretů. Účinkují sólisté, soubory, spolky či vokální skupiny, kteří představují díla autorů napříč celými hudebními dějinami.

Buďte s námi, není to nuda!


Vokálně instrumentální soubor VICTORIA ENSEMBLE založila sopranistka, muzikoložka a sbormistryně Viktorie Kaplanová Dugranpere v roce 2016. Toto komorní těleso se zaměřuje především na historicky poučenou interpretaci hudby starších stylových období. V tomto oboru se také etablovalo na domácí scéně. Zahrnuje vokální a instrumentální složku různého obsazení dle potřeby, používající dobové nástroje či jejich kopie. Soubor se zabývá se především hudbou zapomenutou či zřídka provozovanou, pročež je jeho činnost podložena soustavným muzikologickým bádáním. V průběhu minulých staletí se měnil hudební vkus velice rychle a obrovské množství invenčních autorů a kvalitní hudby zapadlo v dějinách. Jedním z cílů souboru Victoria Ensemble je tyto zajímavosti znovu objevovat, oživovat, připomínat. Těleso spolupracuje s tanečními skupinami, se soubory historického divadla či pantomimy, ale také s výtvarníky, režiséry, s dalšími ansámbly, skladateli, orchestry a dirigenty. Prezentuje se pravidelně v rámci českých i zahraničních koncertních cyklů a festivalů. Pořádá vlastní hudební akce s důrazem na světové premiéry, autorská hudebně dramatická představení, svěží dramaturgii, originalitu inscenací a propojování staré hudby s moderní dobou. Kromě provozu souboru zaštiťuje spolek Victoria Ensemble, z. s. také další profesionální hudební aktivity Viktorie Kaplanové. Mezi ně patří například projekty z oblasti klasické písňové tvorby a současné klasické hudby, ale také koncerty šansonů a jazzu uskupení Viktorie & František BAND.

Menu